Rea's

Rea's zotëron tregun vendas dhe konkuron denjësisht në tregun Europian. Veza Rea's mund të gjendet lehtësisht që nga hipermarketet e deri ne pikat me të vogla të shitjes së produkeve ushqimore, jo vetëm në Shqipëri, por tashmë edhe në disa shtete të Europës.