Certifikime

View the embedded image gallery online at:
http://reas.al/al/procesi/certifikime#sigFreeId051f9ae748
ISO 9001-2000 
Sistemi për Menaxhim të Cilësisë- Standardi qe specifikon kërkesat për një sistem të drejtimit-menaxhimit të cilësisë ku organizata tregon zotësinë e saj për zbatimin e kërkesave dhe siguron qëndrueshmërinë e produktit që merr klienti si dhe kënaq në vazhdimësi kërkesat e klientit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit të cilësisë si dhe në përmirësim të vazhdueshëm të tij për të siguruar konformitetin në zbatimin e kërkesave
View the embedded image gallery online at:
http://reas.al/al/procesi/certifikime#sigFreeIdb9bc209608
HACCP
Eshte nje qasje parandaluese sistematike per sigurine e ushqimit, nga rreziqet biologjike, kimike dhe fizike gjate procesit te prodhimit, qe mund te shkaktojne mungesen e sigurise ne produktin final, dhe dizenjon matje per te ulur keto rreziqe ne nje nivel sigurie. HACCP cilesohet me shume si parandalim i rreziqeve, sesa inspektim i produktit final. HACCP perdoret ne te gjitha fazat e zinxhirit ushqimor, qe tek prodhimi i ushqimit dhe procesi i pergatitjes qe perfshin paketimin, shperndarjen, etj.
View the embedded image gallery online at:
http://reas.al/al/procesi/certifikime#sigFreeId07255bbdea
Vula e cilesise, Kategoria A.
Certifikim per eksport te vezeve per konsum familjar jashte vendit, nga Ministria e Bujqesise se Shqiperise.